Organizacja pożytku publicznego KRS: 0000501927 przekaż
 • 1

  Fundacja "Razem Dla Dzieci"

 • 2

  Operacja z użyciem nowo zakupionego laparoskopu

 • 3

  Ty także możesz pomóc

 • 4

  Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

 

 

Fundacja na rzecz rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej „Razem dla Dzieci” powstała w połowie stycznia 2014 roku i utworzyło ją 34 fundatorów.

Zgodnie ze statutem celem fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a w szczególności wspieranie Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Wsparcie dla dziecięcego szpitala będzie realizowane poprzez:

 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie poprawy infrastruktury, pomieszczeń i urządzeń szpitala oraz doposażenia go w specjalistyczne sprzęt i aparaturę medyczną,
 • upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu przez szpital programów celowych dla mieszkańców regionu,
 • upowszechnianie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych przez szpital,
 • wspieranie inicjatyw zmierzających do podniesienia zdrowotności mieszkańców regionu.

Prezesem Fundacji „Razem dla Dzieci” została Małgorzata Szwed, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej. W skład Zarządu Fundacji „Razem dla Dzieci” weszli także:

 • zastępca prezesa Marek Sobol, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej,
 • członek zarządu Andrzej Piętka, dyrektor Personelu i Organizacji Fiat Auto Poland,
 • sekretarz Lucyna Majewska, naczelnik Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej,
 • skarbnik Agata Sordyl, specjalista ds. metodyczno-organizacyjnych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

 

Małgorzata SzwedSzpital Pediatryczny w Bielsku-Białej to jedyna dziecięca placówka w naszym regionie, która kompleksowo leczy małych pacjentów z Bielska-Białej oraz z powiatu bielskiego i z powiatów sąsiednich. Szpital ma wspaniały personel – lekarze i pielęgniarki to profesjonaliści, którzy z powodzeniem dbają o zdrowie i życie trafiających do szpitala dzieci. Jednak z uwagi na trudną sytuację finansową służby zdrowia Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej potrzebuje wsparcia. Dlatego zrodził się pomysł powołania do życia Fundacji „Razem dla Dzieci”, której zadaniem jest poszukiwanie funduszy, dzięki którym wzbogaci się aparatura medyczna szpitala i poprawią się warunki leczenia małych pacjentów oraz warunki pobytu w szpitalu rodziców chorych dzieci. Myślimy także o zdobywaniu środków na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przez kadrę lekarską oraz pielęgniarską. Chcemy, aby ten szpital leczył niemal wszystkich małych pacjentów z naszego regionu potrzebujących specjalistycznej pomocy medycznej, a wyjazdy na leczenie do śląskich klinik, które zawsze są dla rodziców trudnością i kłopotem, powinny dotyczyć jedynie szczególnych, pojedynczych przypadków. Liczymy na hojność zarówno mieszkańców Podbeskidzia jak i firm działających na tym terenie, bo przecież dobro dzieci nie powinno być nikomu obojętne” – mówi Małgorzata Szwed, prezes Fundacji „Razem dla Dzieci”.

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych