W dniach 30 i 31 marca 2015 r. w holu Urzędu Miasta w Bielsku-Białej odbył się wielkanocny kiermasz świąteczny na który ozdoby wykonały osoby osadzone w bielskim areszcie. Całkowity dochód z tego przedsięwzięcia w kwocie 3.310 zł. Fundacja Razem dla Dzieci działająca na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej przekaże na zakup nowoczesnego sprzętu. Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Dyrektorowi oraz pracownikom  Aresztu Śledczego w  Bielsku-Białej, iż w ramach prowadzenia oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych zachęcili osadzonych do wykonania ozdób i prac plastycznych wspierając  w  ten sposób Fundację Razem dla dzieci.

 

 

 

 

 

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych